วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หมอน้อยสัมผัสไกล้ๆลุงโฮ

สะอาดเรียบร้อยสวยงาม
 ความยิ่งใหญ่ของลุงโฮ ในเวียดนาม ทำให้มีการสร้างอนุสรณ์สถานหลายๆแห่งเพื่อรำลึกถึงท่านที่ประกาศอิสระภาพให้เวียดนามจนสำเร็จ วันที่ผมไปเยี่ยมชม กำลังมีการเตรียมสถานที่เพื่อฉลองวันชาติเลยไม่ได้ไปไกล้อนุสาวรีย์ของลุงโฮ แต่ว่าก็เดินวนรอบๆเก็บภาพมาฝากกัน  ดูแลัวบริเวณนี้มีการปรับภูมิทรรน์ได้ดีมาก คล้ายๆพระราชวังบ้านเรา
มีทหารหรือตำรวจก้อไม่รู้ อยู่หนึ่งราย

ความเจริญของตึกราม ที่อยู่เบื้องหน้าลุงโฮครับ


ถ่ายภาพกับลุงโฮบ้านเมืองสะอาดน่าดู