วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เดินทางจากเชียงรายสู่โฮจิมินห์


วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น.ออกเดินทางจากบ้านด้วยแท๊กซี่ ถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ถึงดอนเมืองกรุงเพฯ เข้าพัก ห้องพักสลีฟบล๊อกในสนามบิน จนถึงตีสี่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เก็บของออกมาหากลุ่มทัวร์ที่อาคารโดยสารไปต่างประเทศ ตรวจเอการเสร็จผ่านด่านออกจากประเทศ ฝากกระเป๋าเรียบร้อยขึ้นเครื่องนกแอร์เหิรฟ้าสู่นครโฮจิมินห์ ใช้เวลา เกือบ ๒ ชั่วโมง  หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วลากกระเป๋ามาขึ้นรถบัสปรับอากาศขนาดกลาง แบ่งเป็นมินิบัสอีกคันเนื่องจากเรามีลูกทัวร์มามากกว่า ๕๐ คนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ไกด์ด้วย จากนั้นรถพาเราไปโบสถ์นอร์ทเธอดัม โบสถ์หลังคาสงที่สร้างในสมัยผรั่งเศสปกครองเวียดนาม และไกล้ๆกันเป็นไปรษณีกลาง ที่สร้างตามแบบฝรั่งเศสสวยงาม เปิดบริการให้ส่งการ์ดและขายของที่ระลึกด้วย มีนักท่องเที่ยวมาชมจำนวนมากมาย ขวักไขว่ ต่างแย่งมุมสวยๆถ่ายภาพกัน
ผู้คน ด้านข้างอาคารพิพิธภัณฑ์สสงคราม

ต้นไม้ร่มรื่นปอดของนครโฮจิมินห์


ด้านข้างและหลังของโบสถ์นอร์ทเธอดัม
แหล่งบริเวณส่วนราชการต่างๆ

ลานสนุกของเด็กๆ

โรงแรมหรู

โรงแรมหรู่อยู่ตรงข้ามโบสถ์

มุมมองสวยๆของหลังคา
ไปรษณีกลางที่สวยงามมีปฏิมากรรมข้างๆไกด์สาวแสนสวยนาม แอพิ่ว

ร้านอาหารที่ให้เราชิมมื้อแรกในนครโฮจิมินห์

ฟุตบาทหน้าร้านอาหาร

รับประทานอาหารชั้นสูง เพราะอยู่ชั้นสามครับ

โรงเรียนอนุบาลไกล้กับร้านอาหาร ที่นี่ไกด์บอกว่าเขาเรียนกันสามระดดับและเรียนเป็นกะ เช้าถึงเที่ยงระดับต้น๑-๔เที่ยงระดับกลาง๕-๘  และบ่ายระดับปลาย ๙-๑๒


เมืองนี้เขาเคร่งครัดวินัยใส่หมวกกันน๊อคทุกคนครับ

พอเสร็จจากอาหารกลางวันก็เดินทางต่อยาวไปเมือง มุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล ระหว่างเส้นทางก็กดชัตเตอร์เอาบรรยายกาศข้างทางที่มีทั้งตึกรามที่เจริญแล้ว  ที่กำำลังสร้าง และป่าสวนไม้ผล    ทะเล


ท่องเที่ยวไปใน  AEC

ตอน...เวียตนามใต้ 2
     หลังจากตะลุย ตะลอนตลอดในโฮจิมินห์แล้วก็ถึงเวลานั่งรถไปผ่านเมืองฟานเทียต ซึ่งลงไปทางใต้ของโฮจีมินห์ ราว 200 กม.เป็นเมืองเอกของมณฑลบิ่งห์ถ่วน จุดหมายปลายทางของวันนี้คือเมืองมุยเน่ ใช้เวลาพอสมควร เพราะรถยนต์ไม่มีการขับซิ่งนรกแบบบ้านเรา ถือโอกาสชมวิวทิวทัศน์ข้างทางรวมถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ถือว่าอุดมสมบูรณ์พอสมควร เต็มไปด้วยสวนยางพารา ถ้าใกล้ย่านชุมชนเข้ามาจะเป็นแหล่งปลูกแก้วมังกรแหล่งใหญ่ของเวียตนามเลย
       เมืองมุยเน่ : อยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองฟานเทียด ห่างออกมาประมาณ 22 กม. เป็นหมู่บ้านชาวประมงขนาดเล็ก มีชายหาดและหมู่เกาะสวยงามปัจจุบันเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลยอดนิยมอีกเมืองหนึ่งเพราะอยู่ไม่ไกลกับโฮจิมินห์มากนัก  ค่ำนี้สลบไสลด้วยน้ำมันอัดลมกระป๋องของเวียตนามรสชาดถูกคอแก้กระหายดีมากครับ